GLADemokraterna

Känner du också att något inte stämmer inom svensk politik? Trött på sekelgamla ideologier och tränade säljare (dagens politiker) som inte står för något annat än att göra karriär i sitt parti? Vill du också att vanligt folk ska få mer makt och vill du kunna komma till tals även om du inte är politiskt aktiv? Då har du kommit rätt! 🤝

Vår Grundpolitik

Dessa är våra sex politiska grundpelare. Dessa kan inte ändras, bytas ut eller tas bort.

Tillämpningen av grundpolitiken nedan och all annan politik är upp till dig att hjälpa oss forma. Detta görs som medlem i partiet och på vårt gemensamma medlemsforum där alla kan komma till tals oavsett vem du är.

Klicka på ikonerna för att läsa mer om varje grundpelare.

Äkta Demokrati

Den första och viktigaste grunden i GLADs politik är att den är folkstyrd och tillgänglig för alla - på riktigt. Detta uppnår vi genom att du kan med och hjälpa till att utveckla vår politik i vårt forum. Vi är helt övertygade om att t.ex. en sjuksyster, snickare, ekonom eller professor - du - har bättre koll än en politiker på vad som behöver förändras och förbättras i din verksamhet och det du jobbar med.

En röst på GLAD är en röst på dig själv och alla andra svenska medborgare!

Renodlad Välfärd

Välfärden är idag privatiserad och infekterad av ett marknadstänk, men finansierat med våra gemensamma skattepengar. Detta gör att vi saknar insyn och inte kan kontrollera våra samhällsviktiga verksamheter, samtidigt som miljarder försvinner bort i vinstuttag och läget är idag akut.

En röst på GLAD innebär en röst för en gemensam välfärd där våra skattepengar endast används till vad det är tänkt!

Renodlad Privat Marknad

Likväl som att vår gemensamma välfärd är infekterad av ett marknadstänk, är vår privata marknad infekterad av en "gemensam" idé, regleringar, skattefinansiering och skattesubventioner.

En röst på GLAD innebär en, så långt det är möjligt, avreglerad och privat marknad!

En Sverigebank

Idag skapas alla våra pengar och kontrolleras all penningpolitik genom vår gemensamma demokratiskt styrda riksbank. Problemet är dock att för att vi medborgare ska få tillgång till vår gemensamma bank (riskbanken) och de pengar vi gemensamt producerar, går alla pengar genom några få utvalda privata banker som tar ut avgifter på allt och det är du som kund som får betala! Det kostar oss mångmiljarder endast i vinst till dessa banker varje år. Detta uråldriga system från 1800talet måste förändras!

En röst på GLAD innebär att ta bort de kostsamma privata mellanhänderna!

Ideologiskt Obundna

För att möjliggöra en politik som faktiskt kan lösa samhällsproblemen står partiet ideologiskt obundet. I en föränderlig värld och i en äkta demokrati finns inget utrymme för dogmatiska sekelgamla idepaket (ideologier). Vi behöver stå redo för förändring, tänka nytt och våga ifrågasätta rådande diskurser och politik.

Därför är en röst på GLAD en röst på förändring och att lösa konkreta samhällsproblem idag och i framtiden!

Jämlikhet

En röst på GLAD innebär att alla svenska medborgare ska ha samma demokratiska förutsättningar att delta och göra sin röst hörd politiskt, vår välfärd ska vara tillgänglig och lika för alla svenska medborgare, vår privata marknad ska vara öppen för alla på lika villkor, våra gemensamma pengar ska finnas tillgodo på lika villkor för alla svenska medborgare och vårt samhälle ska utgå från principen om ett jämlikt Sverige.

En röst på GLAD är en röst för ett jämlikt och rättvist Sverige - för alla!

Du är varmt välkommen att kostnadsfritt vara med och utforma nästa generations politik tillsammans med oss i vår egna sociala medier plattform.

 

Vi behöver dig!

Sverige Behöver dig!

Du behövs!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.